Pole NIP nie jest wymagane - dane trzeba wypełnić ręcznie.